חברי הועד

חברי הועד

בתאריך 12.11.2014 התקיימו בחירות לוועד האחיות והאחים,

להלן רשימת הנבחרים:

1.      סקינזס דורית- גסטרו

2.      שיק יהודית –  מרפאה גינקולוגית

3.      לוי ליאור –  עיניים

4.      וידרמן  דימטרי – אורטופדיה א’

5.      זלזניק אילנה – טרשת נפוצה

6.      דנינו אליס- ח.נ. עיניים

7.      היינה יחיאלה – חדר לידה/מיון גינקולוגי

בישיבת הועד הראשונה נבחרו:

דורית סקינזס ליו”ר הועד -אחות אחראית מכון גסטרו

יהודית שיק– סגנית יו”ר הועד אחות אחראית מרפאת נשים

להלן נבחרי וועדות הועד, הרכבן ותחום פעילותן:

ועדת כספים:  זלזניק אילנה, דנינו אליס, סקינזס דורית:

הוועדה מטפלת בניהול הפעילויות הכספיות של הועד כמו השקעות, הקצאות כספים לפעילויות ,שי לחג, הלוואות לעובדים וכו’,

ועדת תרבות: לוי ליאור, היינה יחיאלה, סקינזס דורית

מטפלת בארגון טיולים, הנחות למופעי תרבות, נופשונים, מסיבות וכו’,

ועדת בטיחות ותמ”ט (תחבורה, מזון, טקסטיל)- וידרמן  דימטרי, דנינו אליס,

ועדת פרט: זלזניק אילנה, שיק יהודית, סקינזס דורית

מטפלת בכל בעיות הפרט(בעיות אישיות ופרופסיונאליות של צוות האחים והאחיות,)

בכל בעיה או יוזמה יש לפנות למזכירת הועד פנינה אבירי אשר תנתב את פניותיכם,

טלפונים: 3406 או 3459

ליצירת קשר ישירה באתר לחצו כאן