טופס מועמדות לועד

לכל ציבור האחיות שלום.

להזכירכם: ניתן לקבל טופס להגשת מועמדות כחבר ועד

במשרדי ועד האחיות,

יום האחרון להגשת הטופס הינו יום רביעי 6.11.2019 עד שעה 16:00

 

שרי דבחי

יו”ר וועדת בחירות