מיגון עובדי מערכת הבריאות כנגד נגיף הקורונה ופתרון לילדי עובדי מערכת הבריאות

לכבוד:
משה בר סימן טוב
מנכ”ל משרד הבריאות

מכתבינו מיום 12.03.2020

 

לחצו כאן למכתב!