נספח להסכם קיבוצי – גמלאים בפנסיה תקציבית

אחיות ואחים נכבדים,
לפניכם נספח להסכם קיבוצי -גמלאים בפנסיה תקציבית

לחצו כאן להורדת / צפיה בנספח