סיכום ישיבות וועד שלאחר הבחירות

 

28/11/2019

סיכום ישיבות וועד שלאחר הבחירות

נוכחים:

נציגי הסתדרות עובדי המדינה: יו”ר מרחב הסתדרות העובדים גלילי אבי, היועצת המשפטית עו”ד נחום אורלי.

חברי הוועד הנבחרים: אליאב אתי, חאג’-יחיא האני, פסטרנק חן,  שוקי רוזי, ג’סיקה ליבנה, לוי ליאור, יסעור מיכל.

בפתיחת הישיבה נציגי ההסתדרות ברכו את הוועד הנבחר ואת הוועד היוצא.

כיו”ר הוועד נבחרה אליאב אתי, אחות אחראית מח’ עור, ברוב קולות.

 

בישיבה שהתקיימה בתאריך 27/11/2019 נבחרו מספר וועדות ולהלן פירוט הרכבן ותחום פעילותן:

וועדת כספים:

הוועדה מטפלת בניהול הפעילות של הוועד כגון הקצאת כספים לפעילויות, שי לחג, הלוואות לעובדים וכ”ו.

חברי הוועדה: חאג’-יחיא האני (יו”ר הוועדה), פסטרנק חן, אליאב אתי.

וועדת פרט:

הוועדה מטפלת בכל בעיות הפרט, בעיות פרסונאליות של צוות האחים והאחיות בביה”ח.

חברי הוועדה: יסעור מיכל (יו”ר הוועדה), ג’סיקה ליבנה, פסטרנק חן, אליאב אתי.

וועדת תרבות:

וועדת תרבות מטפלת בארגון טיולים, נופשונים, מופעי תרבות וכ’ו.

חברי הוועדה: לוי ליאור (יו”ר הוועדה), שוקי רוזי, אליאב אתי.

 

וועדת בטיחות:

הוועדה מטפלת בבטיחות וגיהות תעסוקתית וסביבתית.

חברי הוועדה: ליבנה ג’סיקה (יו”ר הוועדה), אליאב אתי.

יו”ר הוועד אליאב אתי תהיה חברה בכל אחת מהוועדות שלעיל.

בכל בעיה או יוזמה יש לפנות למזכירות הוועד אבירי פנינה ולביא ספיר אשר ינתבו את פניותיכם.

טל’ הוועד: 3406 או 3459

 

בכבוד רב,

וועד האחיות

יו”ר אליאב אתי