תפריט סגור

זכויות עובד – אחיות

1. גמול השתלמות

2. חופשה שנתית

3. החזר הוצאות נסיעה

4. כוננויות מנהליות

5. מבנה השכר של האחיות

6 מתי משולמות ההטבות שכר

7 מענק יובל

8. מענק משמרות

9. ניצול זכות ימי בחירה

10. מדיניות פרישה מוקדמת לגימלאות

11. כללי זכאות לפרישה לפנסיה

12. תוספת מעונות

13. תמריץ אחיות

14. זכאות להלוואה

 1. גמול השתלמות:

אחות אשר משתלמת מעבר ללימודי הסיעוד שלה זכאית לגמול השתלמות עד 9 יחידות לפי 1.2% מהשכר המשולב ועד מקסימום של 10.8% מהשכר המשולב. גמול ההשתלמות ניתן רק במידה וועדת גמול ההשתלמות אישרה זאת.

בוועדה חברים נציגי משרד הבריאות ונציגי הסתדרות האחיות.

על הלומדים לוודא אישור ועדת הגמול. גמול ההשתלמות מחושב לצורכי הפנסיה לכל דבר.

2. חופשה שנתית:

אחיות זכאיות ל- 26 ימי חופשה שנתית בכל שנה.

כל אחות חייבת לנצל בכל שנה מינימום של 14 ימים בשנה.

כמות הימים בתלוש השכר תחת הכותרת של חובת ניצול חופש תחת הקוד 0052.

יש לנצל כמות ימים עד לסוף חודש דצמבר של אותה שנה כאשר לפחות 6 ימים מתוכם ברצף.

• לפי סעיף 33.107 בתקשי"ר רק עובד שיצא לחופשת מנוחה לפי האמור מעלה זכאי לקבל קצובת הבראה.

• לפי סעיף 33.150 בתקשי"ר מועד צאתו של עובד לחופשה שנתית נקבע בהתאם להתחשבות בסדרי העבודה ומועדי חופשות של עובדים אחרים.

מועד היציאה של עובד יקבע לפי הצעת העובד ובאישור הממונה.

• לפי סעיף 33.156 בתקשי"ר אם סבור עובד כי מועד היציאה לחופשה שנקבע לו פוגע בעניין חיוני לו, ולא מצא המנהל אפשרות לשנות מועד זה ידון על כך המנהל עם ועד העובדים.

• לאור ההנחיות בתקשי"ר ועד האחיות מודיע כי חל איסור להכריח עובד להשתמש בקוד חופש שנתי שלא בהסכמתו למטרות כיסוי שעות העבודה השבועיות.
3. החזר הוצאות נסיעה :

של עובדים שכירים לעבודה ובחזרה

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם עם ההסתדרות הכללית בתאריך 13 בפברואר 2006 ומתחדש כל פעם מחדש, כל עובד אשר זקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו הוא זכאי לקבל מהמעסיק השתתפות בנסיעה עד המקסימום אשר מפורט בטבלה למטה.

סכום הוצאת הנסיעה יקבע לפי המחיר הזול באוטובוס ציבורי או בכרטיס חופשי חודשי מוזל ממקום מגוריו למקום עבודתו על יסוד כרטיס הנחה של מספא מסיעות אם קיים כרטיס כזה.

עובד אשר צריך לנסוע למקום עבודתו יותר מאוטובוס אחד הוא זכאי להשתתפות המעביד בהוצאות מסיעה בגבולות הסכום הנקוב גם בעד הנסיעה הנוספת.

במידה והעובד מוסע למקום עבודתו ובחזרה העובד נוסע באוטובוס יוחזר לו מחצית מהוצאות הנסיעה.

עובד אשר נסע למקום עבודתו על חשבון המעסיק או מטעמו לא יוחזר לו סכום הנסיעה.

עובד אשר לא הגיע למקום עבודתו באותו יום הוא אינו זכאי להחזר הוצאות הנסיעה.

לטבלאות המפורטת לחצו
4. שעות עבודה, ימי מועד וימי בחירה בשנת 2008:

1. מצ"ב רשימת התאריכים החלים בימי מועד (שבהם משוחררים העובדים מהעבודה), ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים, בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1.1.2008) ועד יום ד' בטבת התשס"ט (31.12.2008).

2. הודעה זו באה לאפשר למשרדים לתכנן את עבודתם בהתאם למועדי ישראל ולחגי הדתות השונות.

3. בהודעת נש"מ סא/48 נקבע כי עובד רשאי להיעדר לפי בחירתו במשך כל שנה בשני ימים מתוך הימים שנקבעו כימי בחירה, ללא הבדל אם העובד מקיים או לא מקיים את המועדים על-פי העדות השונות. לנוחותכם, בנוסף לציון ימי הבחירה לפי מועדי העדות, צירפנו טבלה המרכזת את כל ימי הבחירה (עמוד 9).

4. אנו שבים ומזכירים, כי שעת סיום העבודה בחגים השונים נקבעה בהודעה זו, בהתבסס על כך, שכל עובדי המדינה החלו את עבודתם בשעה 7:30 בבוקר. כיוון שעם הזמן חלו שינויים, ויש עובדים שמתחילים לעבוד לפני השעה 7:30 או אחריה, שעת סיום העבודה תהיה בהתאמה למספר השעות בהודעה זו.

א. בערב יום הכיפורים ובערב פסח – 4.5 שעות;

ב. בערב ראש השנה, בערב סוכות, בערב שמחת תורה, ערב שביעי של פסח ובערב

שבועות – 5.5 שעות (אם חל ביום שישי, לגבי עובדים העובדים שישה ימים בשבוע – 5 שעות);

ג. בימי חול המועד של סוכות ופסח, בא' חנוכה וביום פורים – לגבי עובדים העובדים שישה ימים בשבוע – 6.5 שעות, ואם חל ביום שישי – 5 שעות; לגבי עובדים העובדים חמישה ימים בשבוע – 7 שעות;

ד. בערב יום העצמאות – 6.5 שעות;

ה. בערבי חג של מועדי המוסלמים, הדרוזים והנוצרים – 5.5 שעות;

האמור בסעיף זה כפוף לשאר המגבלות המפורטות בפרק משנה 32.1 בתקשי"ר ולהודעת נש"מ סא/51.

5. האמור לעיל אינו חל על עובדים במשמרות. האחראי בכל משרד יתאים את שעת סיום העבודה בערבי חג ובחול המועד לתנאי העבודה וצרכיה.

לפירוט מלא מתוך תקש"יר – נציבות שירות המדינה
5. ימי עיון:

החל מה- 1.7.92 זכאית כל אחות להשתתף ב- 8 ימי עיון בשנה, באישור המעסיק ובתאום מראש.

מתוך המכסה האחות זכאית לצבור סך של 4 ימים בכל שנה ועד למקסימום של 24 ימים בצבירה.

הסתדרות האחיות מקיימת במסגרת האגודה לקידום מקצועי ימי השתלמות בבתי מלון שונים בארץ במחירים מסובסדים.

אחות אשר רשומה כחברה באגודה זכאית להשתתף בימים אלו ולקבל 3 ימי עיון הנחשבים כימי עבודה. התמורה בשעות מחושבת על פי חלקיות המשרה.

על מנת להיות רשום באגודה יש למלא טופס הצטרפות באופן חד פעמי.

100% משרה = 6 שעות עבודה.

75% משרה= 4.5 שעות עבודה.

50% משרה = 3 שעות עבודה.

6. כוננויות מנהליות- תוספת מנהל:

כוננות מנהלית אחת הנה שוות ערך של 2% מהשכר המשולב התחילי של אחות מוסמכת ברמה 10.

אחיות בתי החולים יקבלו כוננות מנהלית בהתאם לתפקידיהם ובאופן יחסי לשיעור משרתם

לפירוט המלא לחצו
7. מבנה השכר של האחיות:

על מנת להבהיר את נושא מבנה השכר ותוספות השכר של האחיות לשנת 2008 ועד אחיות מבקש לחדד את הידע כיצד מתקדם מבנה השכר של האחיות בכלל וכן כיצד באים לביטוי הסכמי השכר לשנת 2008-2009 לאחיות.

הקידום בשכר האחיות מתבצע בשלושה מסלולים עיקריים

1. ותק: מ-0 שנים ועד 40 שנה

2. השכלה: מעשית, מוסמכת BA MA ודוקטור .

3. דרגות: דרגה 10 עד דרגה 21 ע"פ רמת התפקוד.

לפירוט המלא לחצו

8. מתי משולמות ההטבות שכר:

סוג ההטבה
חודש בשנה
ביגוד
יולי
הבראה
יוני
מענק יובל
נובמבר
תמריץ
ספטמבר
מקדמת תמריץ
אוקטובר

9. מענק יובל:

האחיות העובדות בשרות המדינה זכאיות למענק יובל בשיעור של 60% מהשכר היסוד המשולב כולל התוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה לצורך שעות נוספות.

המענק משולם לכל מי שצבר 25 שנים בשירות נכון ל-31.10 של אותה שנה.

המענק משולם בכל משכורת של חודש נובמבר החל מהשנה ה- 25 ואילך.

ותק לעניין המענק כולל ותק עבור שירות חובה בצה"ל, משטרה, שב"ס או כל מע' בטחון אחרת.

מענק היובל מובא בחשבון לצורכי שכר הפנסיה וכן לחישוב השכר הממוצע לצורך תשלום התמריץ.

המענק לא יובא בחשבון לעניין הפרשות לקרן ההשתלמות.

10. מענק משמרות:

מענק משמרות משולם לאחיות אחת לשנה כאשר התנאי לכך הוא צבירת 74 משמרות במהלך השנה.

מענק המשמרות תלוי בכמות המשמרות הנעשית ובתלות בזמן החופש שמנצל העובד במהלך השנה.

חשוב לדאוג לחתום שעון נוכחות במשמרות ערב לפני -15:00 עד 23:00 בדיוק.

משמרות לילה לפני -23:00 עד 07:00 בדיוק על מנת שהמשמרות יחושבו במניין המענק.

כל הפסד או גרעון של דקות מתחת ל-8 שעות במדויק עלולה לפגוע במניין המשמרות.

11. ניצול זכות ימי בחירה:

מבדיקה שערכנו למדנו כי עובד שהמערכת לא יכלה לאפשר לו לנצל במהלך כל השנה את ימי הבחירה ראשי לנצלם בשנה לאחר מכן.

מדובר ביומיים בשנה – בימים שהוגדרו מראש בתקשי"ר. מחלקת משאבי אנוש מעדכנת אותנו ושולחת לנו מדי שנה את הימים מתוכם ניתן לבחור באותה שנה.

בישיבה שהתקיימה עם גב' נאווה לוי, גב' בת שבע פריי , גב' רחלה ויינר ומר שמוליק בן-טל הוחלט:

א. על אחות האחראית במחלקה לדאוג שעובדיה ינצלו זכות זו באותה השנה.

ב. היה ומסיבה מוצדקת האחות האחראית לא הצליחה לתת לעובד יום בחירה,

עליה לקבל אשור מגב' נאווה לוי מרכזת כוח אדם בסיעוד "לגרור" את יום הבחירה לשנה הבאה.

מבדיקה שערכנו למדנו כי עובד שהמערכת לא יכלה לאפשר לו לנצל במהלך כל השנה את ימי הבחירה ראשי לנצלם בשנה לאחר מכן.
12. מדיניות פרישה מוקדמת לגימלאות:

במטרה להמשיך ולייעל את שירות המדינה ובהמשך להחלטת הממשלה בדבר צמצום כח אדם בשירות המדינה גובשה תכנית פרישה בתנאים מועדפים לעובדי המדינה אשר המשרד/יחידה

מעונין בפרישתם והעובד מסכים לפרישתו וכן בהסתמך על אישור ועדת הפרישה בנש"מ.

מדיניות הפרישה תהיה בתוקף עד ליום 30.4.2008

מחודש מאי עד דצמבר 2008 תמשך התוכנית ללא חודשי הסתגלות בכל הרבדים.

תחילת התוכנית מדצמבר 2007 ובהמשך לתוכנית אשר מתבצעת בבריאות הנפש. ממועד חוזר זה יחולו תנאי הפרישה עפ"י חוזר זה בלבד.

תנאי הפרישה נקבעו על פי "סגירת מסגרת" – תוכנית פרישה זו תופעל ביחידות אשר אמורות לבצע קיצוץ גדול בתקני כח אדם וכן ביחידות בהם יתבצע שינוי ארגוני, בהתאם לתוכנית זו

תקבע מכסה לקיצוץ תקנים ועובד אשר יפרוש משרתו "תבוטל" ו/או משרה אחרת. (רופאים – סקטור רפואי בלבד. אחיות – סקטור אחיות בלבד).

למאמר המלא לחצו

13. כללי זכאות לפרישה לפנסיה:

   1. פרישת חובה בגיל 67 (גבר ואישה – בהתאם לשינוי המדורג).

2. פרישה מרצון – החלטת העובד/ת לסיים את שירותו/ה בהיותו/ה בגיל 60 מעלה ובתנאי שהשלים/ה 10 שנות שירות לפחות, הנושאות זכות לגימלאות.

3. פרישת עובד לגמלאות מסיבות בריאות (אי כשירות רפואית), לאחר 5 שנות שירות לפחות הנושאות זכות לגימלאות שדרגת נכותו היא 25% או יותר.

4. פרישה מוקדמת – עובד מגיל 42 (בהתאם לשינוי המדורג) ולאחר 10 שנות שירות הנושאות זכות לגימלאות, זכאי לתשלום קיצבה מיידית לאחר פיטוריו.

5. פטירת העובד בעת שירותו ולאחר שהשלים 3 שנות שירות לפחות הנושאות זכות לגימלאות.

למדריך המלא בנושא פרישה לפנסיה לחצו

14. תוספת מעונות:

* תשלום תוספת מעונות משולם באופן יחסי לחלקיות המשרה של האחות העובדת.

* אחות בבית חולים שהיא אם לילד עד גיל 12 זכאית לתוספת מעונות אחת.

* אחות שהיא אם לילד עד גיל 5 זכאית לתשלום נוסף (התשלום הוא עבור כל ילד).

* אלמן או גרוש אשר ילדיו בחזקתו דינו כאם עובדת וזכאי לתשלומים בהתאם.

* גובה התשלום מתעדכן מעת לעת.

15. תמריץ אחיות:

התמריץ ומקדמת התמריץ משולמים לאחיות בתי החולים ולמורות בתי הספר לסיעוד המתחייבות לשרת שנה אחת לפחות במקום עבודתן.

תקופת ההתחייבות הנה מ 1 לספטמבר של כל שנה ועד ה31 באוגוסט של השנה שלאחריה תמורתה תקבל האחות מקדמת תמריץ והשלמת תמריץ המהווה את התמריץ.

שיעור התמריץ נקבע על פי חלקיות המשרה:

* משרה מלאה: שכר חודש וחצי מההכנסה החודשית הממוצעת.

* 100%- 75% שכר חודש אחד מההכנסה החודשית הממוצעת.

* 75%- 58% שכר ¾ חודש מההכנסה החודשית הממוצעת.

* מקדמת תמריץ משולמת על פי שכרו המשולב של העובד בעד חודש ספטמבר של השנה בה הוא חותם על ההתחייבות.

* השלמת התמריץ הנו ההפרש בין ההכנסה החודשית הממוצעת לבין המקדמה.

* ההכנסה הממוצעת הנה מהראשון לספטמבר של שנת החתימה ועד ה31 לאוגוסט של השנה שלאחריה.

התמריץ אינו מהווה חלק מהשכר המחושב לפנסיה

מענק משמרות

מענק משמרות משולם אחת לשנה לכל אחות שמבצעת לפחות 75 משמרות.
16. זכאות להלוואה:

קריטריונים לזכאות הלוואה מוועד אחים/יות בית חולים שיבא

אחים/יות הזכאים/יות להלוואות מקופת הוועד הינם אחים/יות המשלמים/ות קרן הלוואות לקופה הדדית מידי חודש בחודשו. זכויות העובד

למסמך המלא לחצו כאן
טופס הלוואה

תוספות שכר לאחיות 2009 / הסכם קיבוצי לאחיות 2009לפתיחת המסמך לחצו כאן