תפריט סגור

הודעה לאחיות – התייצבות לטיולים

לאחרונה קורה שחלק מהאחיות אינן מגיעות בזמן לנקודת המפגש.
ההמתנה להן גורמת ליציאה באיחור, והדבר פוגע במהלך התקין של טיול.
מעבר לכך, האחיות שאכן מגיעות בזמן נאלצות להמתין שלא בצדק, עם ילדים שסבלנותם פוקעת.

אנו משקיעים רבות בהכנת הטיולים, ויש חשיבות רבה להצלחתם בעמידה בלוח הזמנים, ביציאה לדרך, במהלך הטיול, בהפסקות ובדרך חזרה.

על כן הוחלט בוועד כי מעתה לא תהיה כל המתנה למאחרים והטיולים ייצאו בשעה הנקובה בפרסום.

על מנת למנוע אי נעימות, יש להגיע לנקודת המפגש 15 דקות

לפני הזמן שנקבע ליציאה, לצורך רישום והתארגנות.

מי שלא יגיע בזמן לא יוכל להצטרף לטיול ויחויב בתשלום מלא.

takanon-harshama3