משרות

אחים ואחיות נכבדים,

בדף זה מועבר אליכם  משרות פנויות לאחיות שיבא כפי שממפורסם  ע”י הנהלת הסיעוד.

אחים ואחיות הרואים עצמם מתאימים, מוזמנים להגיש לכתובת: shoshy.goldberg@sheba.health.gov.il מועמדות בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה בהתאם לדרישות התפקיד.  יש לציין על גבי קורות החיים את התפקיד אליו מוגשת המועמדות.

ראש צוות

משרות פנויות: 1

מחלקה: פנימית ב’

השכלה אקדמאית: תואר ראשון מוכר

השכלה על בסיסית: ט.נ.

נסיון: שנתיים

מועד אחרון להגשת המועמדות: 25.5.14

ראש צוות

משרות פנויות: 1

מחלקה: פנימית ב’

השכלה אקדמאית: תואר ראשון מוכר

השכלה על בסיסית: ט.נ.

נסיון: שנתיים

מועד אחרון להגשת המועמדות: 25.5.14

סגנית אחות אחראית

משרות פנויות: 1

מחלקה: פנימית ב’

השכלה אקדמאית: תואר ראשון מוכר

השכלה על בסיסית: ט.נ.

נסיון: שלוש שנים

מועד אחרון להגשת המועמדות: 25.5.14