תפריט סגור

שאלה: "אני אחות בהריון העובדת גם במשמרות לילה וברצוני לדעת ממתי אוכל להפסיק לעבוד במשמרות לילה בתקופת ההריון?"

תשובה:  "תשובת מתוך חוק עבודת נשים-עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ועבודת לילה (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח13). (א) עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעבידה, ומשעשתה כך, או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעבידה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1951-; הוא הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי מעביד להעביד עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובכפוף לתנאי האישור.  (ג) מעביד לא יעביד עובדת שילדה בעבודת לילה, או במנוחה השבועית אף אם היה רשאי או הותר לו לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951 , במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם כן הסכימה העובדת לכך בכתב; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגי מקומות עבודה שנקבעו בתקנות ועל שירותים, ל מקומות, על עבודות ועל תפקידים, הכל לפי סעיף 2(ג).  (ד) בסעיף זה, "עבודת לילה" – עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00

שאלה:  אני אחות וברצוני לדעת בנוגע לארוחות צהריים בחדר אוכל -האם מנוקה 15 דק' משכר העבודה כאשר אוכלים בזמן שלא עובדים (למשל ביום חופש או אם עובדים משעה 15:00 משמרת ערב ואוכלים בשעה 13:00 )?
תשובה: כל אחות שמחליטה לאכול בחדר האוכל, ומעבירה כרטיס נוכחות, על כל שובר מחוייב העובד ב-15 דקות עבודה + עלות בסיסית של מס' שקלים עבור כל ארוחה. אין קשר אם היית נוכחת בעבודה באותו יום או לא.

שאלה: האם ניתן לדווח על שעת הגעה למשמרת זמן קצר לפני השעה היעודה (לדוגמא: ערב ב – 14:30) להתארגנות האחות על מנת שתוכל להתחיל את העברת המשמרת בדיוק בשעה היעודה? במידה וזה אפשרי האם דיווח של שעת הגעה מוקדמת לשעה היעודה למשמרת מונע תגמול עבור אחריות משמרת?
תשובה: "שלום רב ותודה על פנייתך בשאלה לוועד שיבא. לפני כשנתיים נפגש הוועד עם דר' שושי גולדברג בנוגע לסוגייה זו וסוכם עם הוועד והנהלת הסיעוד שיש לאפשר לאחיות לפני כל משמרת את הזמן להתארגנות ולהתלבש לפני תחילת המשמרת.

שאלה: אני אחות העובדת בבית החולים והשנה הצלחתי לנצל רק יום בחירה אחד מתוך שניים המגיעים לי בשנה. האם ניתן לגרור את היום שלא נוצל לשנה הבאה?
תשובה: כל עובד רשאי לנצל שני ימי בחירה בשנה. בדומה לתכנון ניצול ימי חופש, חובה לתכנן את ניצול ימי הבחירה לשנה מראש.במקרים חריגים שיובאו לידיעת מחלקת כוח אדם בהנהלת הסיעוד על ידי אחות האחראית מחלקה וימצאו כמוצדקים יאושר לגרור את היום שלא נוצל לשנה הבאה.

שאלה: ברצוני לברר היכן ניתן לראות בדווח נוכחות או בתלוש שכר קבלת ימי מחלה. ליפני כחודשיים קיבלתי מרופא ימי מחלה מיום שישי כולל עד יום שני כולל והם לא מופיעים בתלוש או בדווח למרות שהגשתי לאחות אחראית. לדבריה מכוון שאישור המחלה הוגש לאחר ימי המחלה ומכוון שימי המחלה היו סוף חודש הם הוגשו מאוחר מידי ולא ניתן להגישם. האם אני לא זכאית להן ואם כן היכן ניתן לברר שאכן קיבלתי אותם תודה רבה
תשובה: א. בדווח נוכחות עובדים שכל עובד מקבל מידי חודש ניתן לראות את הימים אותם דווחו כימי מחלה (בתלוש משכורת לא ניתן לראות וזה דבר שנבדוק) ב. בנוגע לכך שהגשת את ימי המחלה באיחור ניתן לברר במשאבי אנוש ואני סומך שתקבלי את התשובה לכך ובמידה ותזדקקי לעזרתנו נשמח לעזור

שאלה: אני אחות מתחילה כעובדת מדינה זכאית לימי עיון כבר מתילת עבודתה (התחלתי לעבוד באפריל השנה ויש כנס חשוב ביוני שאני רוצה ללכת)
תשובה: לאחות מוקצים 8 ימי העיון בשנה. ניצולם מתפרס על פני השנה באופן יחסי. כלומר אם לדוגמא את עובדת רק 3 חודשים , זכאותך הינה ל- 2 ימים בלבד. (8/4 ).

שאלה: אני אחות בבית החולים ולאחרונה יש חוסר וודאות בנוגע למענק משמרות והשאלה היא האים חייבים לעבוד משמרת של 8 שעות מלאות כדי שלא אפגע בתגמול מענק המשמרות
תשובה: הנדון: מענק משמרות לאור פניות רבות בשאלת מענק משמרות להלן התשובה לשאלה. אחיות נדרשות לבצע 75 משמרות (למשרה מלאה) ערב לילה בנות 6 שעות לפחות כדי שיחשב למענק משמרות. משמרת ערב לאחות מתחילה החל מהשעה 13:00 וסיימה את המשמרת לא לפני השעה 19:00 ומכאן שגם אם אחות סיימה לפני השעה 23:00 את המשמרת אין פגיעה במענק המשמרות כל זאת בתנאי שעבדה 6 שעות רצופות ולא סיימה לפני השעה 19:00. אבקש להפיץ מכתב זה בקרב אחיות המחלקה.

שאלה: אני אחות בבית החולים ואני לעיתים עובדת במשמרות ביניים בין השעות 12:00 עד 20:00 האם במענק משמרות נחשבת גם משמרת ביניים (משעה 12:00 בצהריים עד 20:00)?
תשובה: אחיות נדרשות לבצע 75 משמרות (למשרה מלאה) ערב לילה בנות 6 שעות לפחות כדי שיחשב למענק משמרות. משמרת ערב לאחות מתחילה החל משעה 13.00 וסיימה את המשמרת לא לפני שעה 19.00 בשעות שאת מתארת, נכללות שעות אלו ולכן אין פגיעה במענק משמרות.