תפריט סגור

קריטריונים לזכאות הלוואה מוועד האחים/יות בית חולים שיבא

אחים/יות הזכאים/יות להלוואות מקופת הוועד הינם אחים/יות המשלמים/ות קרן הלוואות לקופה הדדית מידי חודש בחודשו.

שימו לב: ביום הפסקה או עזיבה של ביה"ח מכל סיבה שהיא, יש להחזיר את יתרת ההלוואה במלואה.

תקופת העבודה בבית החוליםסכום זכאות להלוואההערות
עובד מעל 10 שנים וותק25,000 ₪ 
עובד קבוע מעל 5 שנים ועד 10 שנים20,000 ₪ 
עובד קבוע עד 5 שנים וותק10,000 ₪ 
עובד לא קבוע, העובד 2 שנים ומעלה8,000 ₪אינו/ה זכאי/ת אוטומטית, כפוף לאישור מיוחד על המשך העסקתו.לבדוק מתי מסיים לעבוד בתלוש השכר.צריך למסור שיק ביטחון במעמד קבלת שיק ההלוואה.
עובד לא קבוע, לאחר שסיים 1 שנת עבודה ועד ל- 2 שנים הראשונות.5,000 ₪
 • עובד בשנת עבודתו הראשונה אינו זכאי לקבל הלוואה.
 • ההלוואות ניתנות ללא ריבית והצמדה.
 • על הלוואה מעל 10,000 ₪ (כולל), בתשלום הראשון של החזר ההלוואה ינוכו מהעובד 100 ₪ דמי טיפול של קופת ההלוואות.
 • על הלוואה פחות מ- 10,000 ₪, בתשלום הראשון של החזר ההלוואה ינוכו מהעובד 75 ₪ דמי טיפול של קופת ההלוואות.
 • אח/ות יהיו זכאים להלוואה רק לאחר ששלמו לפחות מחצית מההלוואה הקודמת.
 • אחים/ות בחופשה ללא תשלום, אחיות בחופשת לידה, אינם זכאים להגיש בקשה להלוואה (אלא רק עם חזרתם לעבודה יהיו זכאים להלוואה).
 • על אחיות בהריון חלה חובה ליידע אותנו בעת מילוי הבקשה להלוואה. במקרים הנ"ל יהיה עליה להפקיד צ'קים דחויים בוועד על כל סכום ההלוואה.
 • הצ'ק ניתן למוטב בלבד (גם ייפוי כח לא מתקבל).
 • עובד לא קבוע יפקיד בוועד צ'ק ביטחון.

נוהל בקשת הלוואה:

 1. על אח/ות להגיש בכתב בקשה להלוואה במשרדי הוועד.
 2. על האח/ות לצרף תלוש משכורת אחרון.
 3. את הבקשה יש להגיש עד ה- 25 לחודש.
 4. ההלוואה תינתן לאחר תום ביצוע כל תהליך ובתחילת כל חודש.

סעיפים נלווים:

 1. אח/ות אשר עוזבים את בית החולים מחויבים להחזיר את יתרת החוב שנותר במלואו ובתשלום אחד.
 2. ההחזר החודשי יהיה לא פחות מ-500 ₪ לחודש.
 3. סכום סך דמי הניהול מועברים לקופת וועד האחיות.
 4. אח/יות יוכלו לקבל את כספי הקרן שנצברה לזכותם רק לאחר סיום ההלוואה וללא ריבית והצמדה.
 5. גודל סכום ההלוואה תלוי בוותק האח/ות וכפוף לשינויים בקרן. הוא תלוי בגובה הסכום העומד לרשותנו בחודש נתון, וכל זה ביחס למספר הבקשות הנידונות באותו חודש.
 6. על פי שיקולים כלכליים הוועד יוכל להוריד או להעלות את סכום ההלוואה.
 7. עובדים שאינם מחזירים את ההלוואה במלואה- יינקטו כנגדם אמצעים משפטיים.התנאים עודכנו במאי 2021*

לחצו כאן להורדת טופס בקשת הלוואה מסוג WORD

לחצו כאן להורדת טופס בקשת הלוואה מסוג PDF