תפריט סגור

קריטריונים לזכאות הלוואה מוועד האחים/יות בית חולים שיבא

אחים/יות הזכאים/יות להלוואות מקופת הוועד הינם אחים/יות המשלמים/ות קרן הלוואות לקופה הדדית מידי חודש בחודשו.

 • עובד בשנת עבודתו הראשונה אינו זכאי לקבל הלוואה.
תקופת העבודה בבית חולים סכום זכאות להלוואה הערות
עובד קבוע מעל 10 שנים וותק 20,000  
עובד קבוע מעל 5 שנים וותק 15,000  
עובד קבוע עד 5 שנים וותק 10,000  
עובד לא קבוע העובד שנתיים ומעלה 8,000 אינו/ה זכאי/ת אוטומטית  כפוף לאישור מיוחד על המשך העסקתו
עובד לא קבוע לאחר שסיים שנת עבודה ועד לשנתיים הראשונות 5,000 אינו/ה זכאי/ת אוטומטית  כפוף לאישור מיוחד על המשך העסקתו
 • ההלוואות ניתנות ללא ריבית והצמדה.
 • על הלוואה עד 10,000 ₪- בתשלום הראשון של החזר ההלוואה ינוכו מהעובד 75 ₪ דמי טיפול של קופת ההלוואות.
 • על הלוואה מעל 10,000 ₪- בתשלום הראשון של החזר ההלוואה ינוכו 100 ₪ דמי טיפול של קופת ההלוואות.
 • אח/ות יהיו זכאים להלוואה רק לאחר שסיימו לשלם את ההלוואה הקודמת.
 • אחים/יות בחופשה ללא תשלום, אחיות בחופשת לידה אינם זכאים להגיש בקשה להלוואה (אלא רק עם חזרתם לעבודה יהיו זכאים להלוואה).
 • על אחיות בהריון חלה חובה ליידע אותנו בעת מילוי הבקשה להלוואה. במקרים הנ"ל יהיה עליה להפקיד צ'קים דחויים בוועד על כל סכום ההלוואה.
 • הצ'ק ניתן למוטב בלבד (גם ייפוי כוח לא מתקבל)
 • עובד לא קבוע יפקיד בוועד צ'ק ביטחון.

נוהל בקשת הלוואה:

 1. על אח/ות להגיש בכתב בקשה להלוואה במשרדי הוועד.
 2. על האח/ות לצרף תלוש משכורת אחרון.
 3. את הבקשה יש להגיש עד ה-25 לחודש.
 4. ההלוואה תינתן לאחר תום ביצוע כל ההליך ובתחילת כל חודש.

סעיפים נלווים:

 1. אח/ות אשר עוזבים את בית החולים מחויבים להחזיר את יתרת החוב שנותר. במקרים חריגים ניתן יהיה לפרוס את יתרת החוב בצ'קים דחויים.
 2. ההחזר החודשי יהיה לא פחות מ-500 ₪ לחודש.
 3. סכום סך דמי הניהול מועברים לקופת וועד האחיות.
 4. אח/יות יוכלו לקבל את כספי הקרן שנצברה לזכותם רק לאחר סיום ההלוואה וללא ריבית והצמדה.
 5. גודל סכום ההלוואה תלוי בוותק האח/ות וכפוף לשינויים בקרן. הוא תלוי בגובה הסכום העומד לרשותנו בחודש נתון, וכל זה ביחס למספר הבקשות הנידונות באותו חודש.
 6. על פי שיקולים כלכליים הוועד יוכל להוריד או להעלות את סכום ההלוואה.
 7. עובדים שאינם מחזירים את ההלוואה במלואה- יינקטו כנגדם אמצעים משפטיים.התנאים עודכנו במרץ 2020*

לחצו כאן להורדת טופס בקשת הלוואה